Welkom

Welkom bij het Humanistisch Verbond - Ouders Avelgem

Oproep

Wordt het Zedenleerweekend en Lentefeest/FVJ bedreigd?


De "ouder"vereniging voor de moraal die de organisatie van het speelweekend en Lentefeest/FVJ samen met de juf zedenleer helpt organiseren, is dringend op zoek naar nieuwe krachten. De groep bestaat nu enkel nog uit ‘afgestudeerde ouders’ en sympathisanten en de leerkracht zedenleer.
Het valt te begrijpen dat er nu en dan mensen afhaken omdat zij geen kinderen meer in het lager onderwijs hebben.

De vereniging is daarom op zoek naar ouders, grootouders, grote broers of zussen van leerlingen zedenleer van desbetreffende groep om bij te springen. Anders kan zij de toekomst van de Feesten en het weekend niet meer garanderen.

Achtergrond

Het Humanistisch Verbond (HV) is een sociaal-culturele vereniging voor vrijdenkers. Wij verdedigen het recht op vrije meningsuiting en wij zetten ons in voor respect voor de wilsvrijheid van het individu, zoals het recht op abortus en euthanasie. Wij verdedigen de evolutietheorie van Darwin. Wij staan voor de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Wij streven naar de scheiding van kerk en staat of van politiek en religie. Wij doen aan Vrij Onderzoek. Dat wil zeggen dat wij niet zomaar alles geloven. Wij willen de dingen zelf kritisch onderzoeken en dan onze mening vormen. Wij geloven in argumenten, niet in goden.


HV-Ouders Avelgem werd in de jaren 70 van de vorige eeuw opgericht, onder impuls van enkele ouders wiens kinderen de cursus niet-confessionele zedenleer volgden. Zij werden daarbij gesteund door de leerkrachten moraal. De vereniging stelt zich tot doel ouders en sympathisanten te verenigen om binnen haar mogelijkheden de cursus niet-confessionele zedenleer te steunen en te verdedigen. Zij wil dus dat de leerlingen zedenleer op de beste manier begeleid worden en dat de buitenkerkelijke opvoeding, die in deze cursus wordt verwezenlijkt, in de beste omstandigheden kan gebeuren.

Door deze groep vrijwilligers en ouders werden sindsdien enkele honderden activiteiten georganiseerd: debat- en gespreksavonden, filmvertoningen, concerten en toneelvoorstellingen, cursussen, uitstappen, wandelingen en bezoeken.  Op deze activiteiten is iedereen welkom.


Op deze website kunt u meer informatie vinden over het lidmaatschap, de doelstellingen, het bestuur, de geschiedenis en de activiteitenkalender van onze vereniging.


Of kom gewoon eens langs op een activiteit en maak kennis met onze afdeling!


Namens het bestuur van

Humanistisch Verbond - Ouders Avelgem


Binnenkort


september: openklas basisschool


[meer]